Menu

Henk Boogaard

Henk Boogaard zingt Nederlandstalige cabareteske liedjes over groente, fruit, dieren, ongemakken en andere zaken des levens.
Bij het vertolken ervan begeleidt hij zichzelf op een akoestische Spaanse gitaar. Tussen de eigen wijsjes door, declameert hij stukjes humoristische tekst.
Alle schrijfsels stammen uit eigen keuken.